CÔNG TY CỔ PHẦN SX – TM – XNK – KINGDOOR

Showroom 1 : 639  QL13, phường Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Showroom 2 :  Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Showroom 3 : Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

HOTLINE: 0394035296 – 0888.613.438 (MS.HUÂN)

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d5828.801143627895!2d106.72201062840512!3d10.853491061520463!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175298f4d709d87%3A0x2e78bfb557845dee!2zQ-G7rWEgTmjhu7FhIE5ow6AgVuG7hyBTaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1667191579302!5m2!1svi!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>